Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

AML w działalności lombardowej

  
24 paź 2023

Działalność lombardowa a AML

W aktualnym stanie prawnym działalność lombardowa nie podlega żadnym formalnym wymogom, które wiązałyby osoby prowadzące tego rodzaju działalność gospodarczą. Od 7 stycznia 2024 roku wchodzi w życie ustawa z 14.04.2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: u.k.p.l.). Oznacza to, że działalność lombardowa będzie działalnością regulowaną, o której mowa w ustawie z 6.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Nowelizacja ta przekłada się w sposób bezpośredni na zmianę w ustawie z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: ustawa AML). 

Lombard instytucją obowiązaną na gruncie AML

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy AML, przedsiębiorcy wykonujący działalność lombardową od 7 stycznia 2024 roku staną się instytucjami obowiązanymi. Oznacza to, że zostaną oni zobowiązani do wdrożenia wszelkich procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy wynikających z ustawy. Obowiązek ten obejmuje wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego. Dotyczy on także przekazywania i gromadzenie informacji, o których mowa na gruncie analizowanej ustawy. 

Obowiązki AML w działalności lombardowej

Zgodnie z wymogami AML, wykonywanie działalności lombardowej jest związane ze stosowaniem wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego. Do środków tych zalicza się, m.in. identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości. Istotnym środkiem jest także ocena stosunków gospodarczych oraz uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru. Nie można zapominać również o badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta. Jest to szczególnie istotne w ramach wykonywania działalności lombardowej.

Działalność lombardowa a przekazywanie i gromadzenie informacji według AML

Zaliczenia przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową do instytucji obowiązanych na gruncie AML wywołuje także inne skutki. Przede wszystkim dotyczą one zakresu przekazywania i gromadzenia informacji. Skutki te zostały sprecyzowane w treści art. 72 ustawy AML. Zgodnie z nią, przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową przekazuje Generalnemu Inspektorowi określone informacje. Dotyczą one przyjętych wpłat lub dokonanych wypłat środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro. Jednocześnie należy pamiętać, że informacje te przedsiębiorca przekazuje w terminie 7 dni od dnia przyjęcia wpłaty lub dokonania wypłaty środków pieniężnych. 

AML w działalności lombardowej - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące wdrażania procedur AML w działalności lombardowej? Pamiętaj, że nowe przepisy wchodzą w życie już 7 stycznia 2024 r.  A może potrzebujesz pełnego wsparcia związanego z działalnością lombardową na każdym etapie jej prowadzenia? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram