Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Restrukturyzacja

Kryzys finansowy przedsiębiorstwa nie zawsze musi kończyć się niewypłacalnością i dlatego kryzysy należy diagnozować, prognozować ich skutki i odpowiednio wykorzystywać jako naturalne czynniki rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Ustawodawstwa rozwiniętych krajów mają tak skonstruowane przepisy w zakresie postępowań upadłościowych, aby w każdym przypadku, kiedy to jest możliwe, uratować potencjał ekonomiczny przedsiębiorstwa dłużnika. Obecnie również w Polsce nadrzędnym celem prawodawcy jest ratowanie przedsiębiorstwa dłużnika (business rescue, corporate rescue) głównie poprzez jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, tj. postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Wybór rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego uzależniony jest od szeregu czynników, w tym od specyfiki działalności, sumy wierzytelności, struktury majątku, czy momentu jego wszczęcia.

Naszym Klientom świadczymy m. in. następujące usługi:

  • doradztwo prawne w przedmiocie najoptymalniejszych rozwiązań restrukturyzacyjnych dla dłużnika w przypadku powstania stanu niewypłacalności lub stanu zagrożenia niewypłacalnością (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne);
  • sporządzenie wniosku o otwarcie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych oraz pomoc w przygotowaniu i kompletowaniu niezbędnej dokumentacji;
  • doradztwo prawne na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym w szczególności reprezentowanie dłużnika przed sądem, sędzią-komisarzem, wierzycielami oraz przed nadzorcą układu, nadzorcą sądowym czy zarządcą;
  • udział w negocjacjach z wierzycielami;
  • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa restukturyzacyjnego;
  • pozostałe doradztwo z zakresu prawa restrukturyzacyjnego.

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się

Adres e-mail

Adres siedziby

ul. Zwycięska 20A/301
53-033 Wrocław

Adres oddziału

ul. Bracka 14/16 lok. 2
48-300 Nysa

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram