Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Sukcesja międzypokoleniowa

W interesie spadkobierców jest, by zarząd nad majątkiem spadkodawcy przebiegał w sposób ciągły i niezakłócony. Słowa Horacego – nie wszystek umrę (non omnis moriar), są niezwykle adekwatne do sytuacji zaistniałej po śmierci spadkodawcy, który to zostawia po swoim odejściu spuściznę. Może to być ideologia, dorobek naukowy, czy dobra materialne w postaci pieniędzy, nieruchomości i innych aktywów. Brak dokonania za życia przez osoby z dorobkiem określonych dyspozycji na wypadek śmierci może, w przypadku ich odejścia, spowodować chaos, konflikty między spadkobiercami oraz narazić majątek spadkodawcy na znaczną szkodę. Sukcesja to proces skomplikowany i długotrwały, który rodzi konieczność zaplanowania oraz przeprowadzenia szeregu czynności prawnych, które wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Optymalne zaplanowanie sukcesji gwarantuje zabezpieczenie i płynne przekazanie majątku następcom.

Naszym Klientom świadczymy m. in. następujące usługi:

  • doradztwo prawne w zakresie zabezpieczenia majątku oraz zachowania go dla przyszłych pokoleń;
  • dobór właściwych rozwiązań prawnych w ramach planowania sukcesji;
  • pomoc prawną w powołaniu wykonawcy testamentu;
  • pomoc prawną w powołaniu fundacji rodzinnej;
  • planowanie spadkowe;
  • przeprowadzanie szeroko pojętych transferów międzypokoleniowych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się

Adres e-mail

Adres siedziby

ul. Zwycięska 20A/301
53-033 Wrocław

Adres oddziału

ul. Bracka 14/16 lok. 2
48-300 Nysa

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram