Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Obsługa prawna klientów indywidualnych

Niemal każdy przejaw aktywności człowieka może wywoływać określone skutki prawne. Niemniej jednak obecna polityka państwa, w szczególności sposób przekazywania informacji o obowiązujących przepisach, niezrozumiały język aktów normatywnych i mnogość nowych regulacji, czy inflacja prawa utrudniają obywatelom bieżące śledzenie i rozumienie wprowadzanych przepisów prawnych. Nieznajomość prawa powoduje, iż często podmiotowe prawa obywateli są pogwałcane i nierespektowane. Co więcej, zachowanie niezgodne z przepisami prawa może również narazić daną jednostkę na dolegliwe sankcje, często niewspółmierne do popełnionego czynu bądź jego zaniechania. Czy tego chcemy, czy nie, ignorantia iuris nocet. My gwarantujemy znajomość aktualnie obowiązujących przepisów i w ich oparciu podejmowanie określonych czynności.

Naszym Klientom świadczymy m. in. następujące usługi:

  • reprezentowanie Klienta we wszelkich sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym m. in. opiniowanie i sporządzanie umów sprzedaży, najmu, użyczenia;
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach spadkowych;
  • reprezentowanie Klienta we wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w szczególności w postępowaniach rozwodowych i o podział majątku;
  • reprezentowanie Klienta we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy;
  • reprezentowanie Klienta w sprawach ubezpieczeniowych, w tym w szczególności w postępowaniach o zapłatę zadośćuczynienia i/lub odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych takich jak wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne;
  • reprezentowanie Klienta w sprawach przeciwko instytucjom finansowym, w szczególności w sprawach dotyczących kredytów walutowych;
  • bieżące doradztwo w ramach usługi stałej współpracy dedykowanej dla osób prywatnych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się

Adres e-mail

Adres siedziby

ul. Zwycięska 20A/301
53-033 Wrocław

Adres oddziału

ul. Bracka 14/16 lok. 2
48-300 Nysa

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram