Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w szczególności spółek prawa handlowego. Oferujemy bieżące doradztwo prawne na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, w tym sporządzanie umów, pism procesowych, opinii prawnych, ekspertyz, negocjowanie kontraktów czy wdrażanie optymalnych praktyk prawno-podatkowych. Zależy nam na zaufaniu i bezpieczeństwie naszych Klientów, stąd dbamy o profilaktykę, wskazujemy najkorzystniejsze rozwiązania prawne, ekonomiczne i biznesowe umożliwiające realizację celów w dalszej perspektywie czasowej. Zajmujemy się również kompleksowym doradztwem w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Pomagamy w dochodzeniu należności, w tym przeprowadzaniu negocjacji, postępowań polubownych i pojednawczych oraz postepowań egzekucyjnych. Podmiot gospodarczy jest jak człowiek, przechodzi podobne etapy życia od niemowlęcego do dojrzałego, po drodze wchodzi w różne powiązania, łączy się i rozchodzi, a w wieku dojrzałym musi dokonać sukcesji, inaczej umiera bezpowrotnie. My nadzorujemy te wszystkie etapy, czynimy je efektywnymi i przyjaznymi.

Naszym Klientom świadczymy m. in. następujące usługi:

 • zakładanie spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń;
 • kompleksową obsługę prawną inwestycji kapitałowych polegających na łączeniu, czy przejmowaniu podmiotów gospodarczych (M&A);
 • bieżące, kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa;
 • przygotowywanie projektów umów oraz aktów wewnętrznych;
 • przygotowywanie polityki ochrony danych osobowych (RODO);
 • przygotowywanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML);
 • windykacja należności;
 • udział w negocjacjach;
 • compliance (audyt prawny przedsiębiorstwa);
 • szkolenia dla podmiotów gospodarczych i pracowników;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych;
 • reprezentowanie Klientów w trakcie kontroli administracyjnych;
 • likwidacja podmiotów gospodarczych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się

Adres e-mail

Adres siedziby

ul. Zwycięska 20A/301
53-033 Wrocław

Adres oddziału

ul. Bracka 14/16 lok. 2
48-300 Nysa

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram