Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego systemu prawnego w 2008 r. rozszerzając tym samym krąg uprawnionych do skorzystania z instytucji upadłości o osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. W Polsce z roku na rok coraz większą popularnością cieszy się instytucja upadłości konsumenckiej pozwalająca niewypłacalnym konsumentom na skorzystanie z dobrodziejstwa oddłużenia. W wyniku liberalizacji przesłanek upadłościowych następuje stały proces społecznego oswajania się z całkowitym defaultem ekonomicznym pojedynczego człowieka. Pokonujemy mentalne bariery, że upadłość jest zjawiskiem nagannym. Proces ten pokrywa się ze zmianami, jakie zaszły i dalej zachodzą w gospodarkach bardziej rozwiniętych, w których prawne bankructwo liczone per capita dla całego społeczeństwa jest znacznie wyższe niż w Polsce. Otwarcie możliwości oddłużenia tym osobom fizycznym, które są zadłużone w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną spłatę długów niesie ze sobą szereg korzyści społecznych i gospodarczych, w tym ogranicza wykluczenie społeczne i mechanizm dziedziczenia bezradności przez następne pokolenia, umożliwia reintegrację dłużników w legalnym obrocie gospodarczym, co powoduje wzrost produktu krajowego brutto oraz przychodów Skarbu Państwa z tytułu podatków, jak również spadek przestępczości i ograniczenie tzw. szarej strefy.

Naszym Klientom świadczymy m. in. następujące usługi:

  • doradztwo prawne w przedmiocie najoptymalniejszych rozwiązań insolwencyjnych dla dłużnika w przypadku powstania stanu niewypłacalności;
  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz pomoc w przygotowaniu i kompletowaniu niezbędnej dokumentacji;
  • doradztwo prawne na każdym etapie postępowania upadłościowego, w tym w szczególności reprezentowanie dłużnika w postępowaniu upadłościowym przed sądem, sędzią-komisarzem, wierzycielami oraz przed syndykiem;
  • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym dłużnika, w tym sporządzanie zgłoszeń wierzytelności, wnoszenie sprzeciwów do listy wierzytelności, składanie środków zaskarżenia oraz innych pism procesowych;
  • pozostałe doradztwo z zakresu prawa upadłościowego.

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się

Adres e-mail

Adres siedziby

ul. Zwycięska 20A/301
53-033 Wrocław

Adres oddziału

ul. Bracka 14/16 lok. 2
48-300 Nysa

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram