Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Do 2016 roku w polskim prawie było możliwe zbycie przedsiębiorstwa dopiero po otwarciu postępowaniu upadłościowego. Obecnie nadrzędnym celem prawodawcy jest ratowanie przedsiębiorstwa dłużnika (business rescue, corporate rescue), czy to poprzez postępowanie restrukturyzacyjne, czy też poprzez tak zwaną przygotowaną likwidację (pre-packaged bankruptcy, pre-packaged insolvency, pre-pack). Przygotowana likwidacja pozwala zachować wartość całego biznesu tzw. going-concern value, przy jednoczesnym nabyciu przedsiębiorstwa lub jego części ze skutkiem egzekucyjnym, tj. bez zobowiązań. Jest to ogromna szansa, aby w całości nabyć zorganizowaną strukturę ekonomiczną wraz z całym jej majątkiem, ale bez pasywów. Jest wielu beneficjentów takiego postępowania, przede wszystkim pracownicy, którzy będą mogli kontynuować wyuczone czynności w nowej strukturze właścicielskiej, wierzyciele, którzy dzięki zachowaniu potencjału ekonomicznego przedsiębiorstwa dłużnika otrzymają większe zaspokojenie, ale i sami dłużnicy będą profitować świadomością, że ich dotychczasowy wysiłek nie poszedł na marne i działalność przedsiębiorstwa będzie kontynuowana. Płynne przejęcie przedsiębiorstwa przez nowego nabywcę oznacza, że praktycznie większość uczestników rynku nie dostrzeże tej zmiany lub nie będzie miała ona istotnego znaczenia dla postrzegania jego pozycji gospodarczej, co ma zasadnicze znaczenie zarówno dla nabywcy, jak i dla pracowników oraz kontrahentów przedsiębiorcy. Procedura przygotowanej likwidacji w ramach postępowania upadłościowego jawi się również jako narzędzie do wzajemnego przejmowania przedsiębiorstw bez pasywów (distressed assets investments).

Naszym Klientom świadczymy m. in. następujące usługi:

  • doradztwo prawne w przedmiocie najoptymalniejszych rozwiązań insolwencyjnych dla dłużnika w przypadku powstania stanu niewypłacalności;
  • doradztwo prawne na etapie podjęcia decyzji o wdrożeniu instytucji przygotowanej likwidacji (pre-pack);
  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży oraz pomoc w przygotowaniu i kompletowaniu niezbędnej dokumentacji;
  • doradztwo prawne na każdym etapie postępowania upadłościowego, w tym w szczególności reprezentowanie dłużnika w postępowaniu upadłościowym przed sądem, sędzią-komisarzem, wierzycielami oraz przed syndykiem;
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego;
  • pozostałe doradztwo z zakresu prawa upadłościowego.

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się

Adres e-mail

Adres siedziby

ul. Zwycięska 20A/301
53-033 Wrocław

Adres oddziału

ul. Bracka 14/16 lok. 2
48-300 Nysa

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram