Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Ignorantia iuris nocet. O powszechnej nieznajomości prawa

21 sie 2022

W niniejszej pracy autor zastanawia się nad poziomem znajomości prawa w społeczeństwie. W dzisiejszych stosunkach społeczno-prawnych obywatel winien znać obowiązujące przepisy i ich przestrzegać. Niemniej jednak obecna polityka państwa, w szczególności sposób przekazywania informacji o obowiązujących przepisach, niezrozumiały język aktów normatywnych i mnogość nowych regulacji utrudniają obywatelom bieżące śledzenie i rozumienie wprowadzanych przepisów prawnych. Nieznajomość prawa powoduje, iż często podmiotowe prawa obywateli są pogwałcane i nierespektowane. Co więcej, zachowanie niezgodne z przepisami prawa może również narazić daną jednostkę na dolegliwe sankcje, często niewspółmierne do popełnionego czynu bądź jego zaniechania.

J. Podczaszy, Ignorantia iuris nocet. O powszechnej nieznajomości prawa, [w:] „Roczniki Nauk Społecznych”, T. 7, Nr 4, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ISSN 0137-4176.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram