Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Instytucja upadłości konsumenckiej jako warunek utrzymania systemu społeczno-gospodarczego opartego na długu

25 sie 2022

Niniejsza praca ma na celu ukazanie wpływu współczesnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych na tworzenie norm prawnych w zakresie niewypłacalności. Stawiam hipotezę, iż współczesna kultura konsumpcji, napędzana przez system, wyzwala w jednostkach irracjonalne ekonomicznie zachowania, powodujące wzrost zadłużenia jednostki i całego społeczeństwa. Dzisiejszy rynek, rozumiany jako miejsce podaży dóbr i usług, jest tak zorganizowany, aby przepływ tych dóbr był jak najszybszy. Uczestnicy tego rynku, czyli konsumenci, są poddawani określonemu oddziaływaniu socjotechnicznemu, tak by mogli uczestniczyć w wyścigu nabywania jak największej ilości dóbr w jak najkrótszym czasie. Jest to samonapędzający się mechanizm – z jednej strony ciągle skraca się cykl życia produktów, z drugiej strony pobudza się chęć człowieka do posiadania wszystkiego.

J. Podczaszy, Instytucja upadłości konsumenckiej jako warunek utrzymania systemu społeczno-gospodarczego opartego na długu, „Przegląd Prawa Publicznego”, Nr 9/2017, 2017, ISSN 1896-8996.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram