Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Koncepcja rządów prawa a jej stosowanie w Polsce

20 sie 2022

Omnes legum servi sumus ut liberi esse possumus [„Praw niewolnikami jesteśmy, żebyśmy wolnymi być mogli”]. Prawo służy normalizacji stosunków społecznych, jest swoistym regulatorem porządku i harmonii w państwie oraz instrumentem urzeczywistniającym interesy rządzących i rządzonych. Prawo powinno mieć walor uniwersalności, ogólności, powszechności i bezstronności. Koncepcja rządów prawa opisuje sytuację, w której obywatele, instytucje i organy państwa postępują zgodnie z obowiązującym prawem, a samo prawo ma służyć ponadczasowym wartościom, sprzyjającym wolności społecznej, politycznej, gospodarczej i religijnej. Niemniej jednak, jak to z wszelkimi pożądanymi ideałami bywa, taka sytuacja nigdy nie będzie w pełni osiągnięta, gdyż zawsze znajdą się jednostki kierujące się partykularnymi interesami pewnej grupy społecznej, a droga do realizacji własnych celów nierzadko będzie sprzeczna z zasadami rządów prawa.

J. Podczaszy, „Koncepcja rządów prawa a jej stosowanie w Polsce”, [w:] Rządy prawa i europejska kultura prawna, pod red. A. Bator, J. Helios, W. Jedlecka, Prace naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram