Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Konsumpcjonizm drogą zniewolenia konsumenta – regulacje prawne przeciwdziałające ekskluzji społecznej

21 sie 2022

Gwałtowna industrializacja, transformacje ekonomiczne i polityczne oraz zmiany kulturowe obserwowane na przełomie XIX i XX wieku miały znaczny wpływ na ewolucję koncepcji niewypłacalności. Z biegiem czasu postrzeganie istoty długu uległo zmianie – w poprzednich stuleciach prawo regulujące sytuację dłużników było bardzo surowe i zdecydowanie zorientowane na ochronę wierzycieli, niemniej silny był tak zwany ostracyzm społeczny, który osoby niewykonujące swoich zobowiązań wykluczał z życia społecznego i gospodarczego, co było niezmiernie dotkliwe i równało się śmierci społecznej danego osobnika. Jednak wraz z rozwojem stosunków społeczno-gospodarczych oraz zmianą systemów politycznych, obserwowaną już od końca XIX wieku rozpoczęto proces liberalizacji przepisów o niewypłacalności w kierunku objęcia coraz większą ochroną również dłużników, z początku przedsiębiorców, potem również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów.

J. Podczaszy, „Konsumpcjonizm drogą zniewolenia konsumenta – regulacje prawne przeciwdziałające ekskluzji społecznej”, [w:] Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne, pod red. A. Zimny, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin 2015.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram