Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Najkorzystniejsza forma wykonywania działalności lombardowej

  
18 lis 2023

Obowiązek formy wykonywania działalności lombardowej 

Działalność lombardowa, zgodnie z brzmieniem nowej ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: u.k.p.l.), będzie uznawana za działalność regulowaną, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Nowelizacja ta w sposób znaczący wpłynie na wymóg względem formy wykonywania działalności lombardowej. Zgodnie z art. 35 u.k.p.l., działalność lombardowa może być wykonywana wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Zmienia się również minimalny kapitał zakładowy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatem jeśli wykonujemy działalność lombardową właśnie w formie tej spółki, to minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł. Dalsza część wpisu zostanie poświecona porównaniu obu spółek pod względem korzyści dla wykonywania działalności lombardowej. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a działalność lombardowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z trzech, obok prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej, spółek kapitałowych, które przewiduje polskie prawo. Zgodnie z treścią art. 157(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: ksh), umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Wymaga to wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Następnie należy opatrzeć ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Oznacza to, że wybór tej formy wykonywania działalności lombardowej będzie oznaczał większe odformalizowanie wszystkich czynności związanych z założeniem samej spółki oraz jej dalszym prowadzeniem. Wynika to z mniejszych obwarowań formalny nałożonych przez ustawodawcę. 

Spółka akcyjna a działalność lombardowa

Spółka akcyjna jest, obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i prostej spółki akcyjnej, zakwalifikowana do spółek kapitałowych. Warto jednak podkreślić, że to właśnie spółka akcyjna jest kwintesencją tego, co uznaje się za spółkę kapitałową. Dzieje się za tak sprawą dużo mniejszego znaczenia elementów osobowych. Należy jednak pamiętać, że ta forma prawna wykonywania działalności lombardowej jest obwarowana szeregiem wymogów. Trzeba bowiem pamiętać o obowiązkach związanych z koniecznością protokołowania uchwał walnego zgromadzenia w formie aktu notarialnego. Jak również o obowiązku badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta. Wszystko to, wraz z wymogiem zgromadzenia minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 100 000 zł, sprawia, że spółka akcyjna jest najdroższym wyborem do wykonywania działalności lombardowej.

Najbardziej korzystna forma wykonywania działalności lombardowej

Osoba zamierzająca wykonywać działalność lombardową ma do wyboru dwie formy prawne - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Oczywiście obie formy mają swoje wady i zalety. Należy jednak uwzględnić korzyść płynącą z każdej z nich w stosunku do wykonywania działalności lombardowej. Po pierwsze, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest dużo łatwiejsza w utworzeniu oraz ewentualnej likwidacji. Nie wymaga również tak dużych nakładów na kwestie księgowe czy prawne związane z wykonywaniem działalności lombardowej akurat w tej formie prawnej. Ponadto minimalny kapitał zakładowy w przypadku spółki akcyjnej jest dwukrotnie wyższy. Dotyczy to wyłącznie wykonywania opisywanej działalności, ponieważ, co do zasady, minimalny kapitał zakładowy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5 000 zł. 

Najkorzystniejsza forma prowadzenia działalności lombardowej - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące wyboru najkorzystniejszej formy prawnej celem wykonywania działalności lombardowej? Pamiętaj, że nowe przepisy wchodzą w życie już 7 stycznia 2024 r.  A może potrzebujesz pełnego wsparcia związanego z działalnością lombardową na każdym etapie jej prowadzenia? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram