Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

W tym roku będziemy świętować 10 lat działalności

4 sty 2024

W tym roku będziemy świętować 10 lat naszej działalności. Minione lata były okresem stałego rozwoju we wszystkich obszarach, naukowych i biznesowych. 

Nie byłoby nas jednak dzisiaj tutaj, gdyby nie to, że jesteśmy tylko chwilowymi kontynuatorami idei zapoczątkowanych przez naszych przodków. Kiedy po burzliwych latach wojen napoleońskich w Europie nastąpiły złote lata rozwoju, kiedy nastąpił raptowny rozwój technologii, kiedy powstawały fortuny ekonomiczne i finansowe, kiedy po okresie zniewolenia pańszczyźnianego następuje również gwałtowny wzrost świadomości mas społecznych, ale i okres masowego bogacenia się społeczeństw, następuje także rozwój stosunków cywilnych, regulowanych w całej Europie na bazie Kodeksu Napoleona. To w takim otoczeniu społeczno-ekonomicznym nasz przodek Stanisław Ćwikowski w królewskim mieście Lwowie otwiera pierwsze biuro porad prawnych. To dzięki niemu humanistyczna myśl prawnicza przebija się w całej rodzinie. Kolejni członkowie rodziny wzmacniali zespół i byli obecni w całej Galicji, głównie we Lwowie, Krakowie i Nowym Sączu, ale również i ówczesnym Wiedniu, który był ważnym ośrodkiem kodyfikacji polskiego prawa. Niestety zawieruchy Pierwszej i Drugiej Wojny Światowej w znacznej części zniszczyły dorobek rodzinny. Chociaż w okresie międzywojennym trzech dziadków stryjecznych było prawnikami, to po wojnie tylko jednemu było dane kontynuować dzieło rodzinne i to w ograniczonym zakresie z uwagi na utrudnienia PRL. Mimo to dziadek Franciszek Ćwikowski po przesiedleniu na tzw. Ziemie Odzyskane z powodzeniem prowadził, aż do swojej śmierci kancelarię adwokacką w Jeleniej Górze i działał w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Po burzliwych zmianach transformacyjnych lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ojciec Stanisław przez ponad 30 lat prowadził biuro doradztwa prawno-ekonomicznego, które stanowiło zalążek dzisiejszej Kancelarii. 

Jesteśmy dumni z naszych tradycji i tak jak pionierzy XIX wieku kontynuujemy myśl zawartą w trzech słowach: ConcordiaIntegritasIndustria. Są to pojęcia, na których zbudowaliśmy naszą misję działania. Concordia oznacza, że zawsze kierujemy się interesem Klienta i dlatego w pierwszej kolejności zachęcamy do koncyliacyjnego rozwiązywania spraw, angażujemy cały swój potencjał w takie podejście, z reguły z powodzeniem. Każdy sukces Klienta dodaje nam sił i motywacji do dalszego działania. Integritas jest cechą, którą winien kierować się każdy myślący człowiek. Jesteśmy osobami zaufania publicznego, dlatego wartości etyczne mają w naszej organizacji najwyższą pozycję, można powiedzieć, że przy doborze kolejnych osób do zespołu jest to jedno z najważniejszych kryteriów. Industria oznacza, że realizacja wszystkich innych celów jest możliwa tylko poprzez stałą i konsekwentną pracę nad sobą i dla Klienta. 

Dziękujemy za wspólne lata, wierzymy, że będziemy wespół świętować kolejne rocznice, a jak nas zabraknie, to nasi potomkowie sięgną po nasz dorobek. Together towards the goal.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram