Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

In favorem debitoris – zmiany w przepisach dotyczących upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

21 sie 2022

Wraz ze zmianą stosunków społeczno-gospodarczych po roku 1990 upadłość na trwałe zagościła w naszym otoczeniu gospodarczym. Początkowo była przewidziana tylko dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, jednak wraz ze zmianą postaw osób fizycznych jako konsumentów pojawiła się pilna potrzeba uregulowania również prywatnego gospodarowania naszych obywateli, tym bardziej, że inne kraje od lat posiadały takie rozwiązania. Po wielu latach dyskusji i konsultacji ustawodawca dopuścił taką możliwość, wprowadzając w 2008 r. do polskiego porządku prawnego upadłości konsumencką rozszerzając krąg uprawnionych o osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

J. Podczaszy, In favorem debitoris – zmiany w przepisach dotyczących upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, „Edukacja prawnicza”, Nr 1, 2015, ISSN 1231-0336.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram