Upadłość konsumencka Wrocław –informacje ogólne

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym dedykowanym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Postępowanie upadłościowe prowadzone wobec konsumentów ma na celu oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka biuro we Wrocławiu

Czym jest niewypłacalność?

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. W prawie upadłościowym przyjmuje się, że niewypłacalność oznacza utratę zdolności płatniczej. Przejawia się ona w obiektywnym braku możliwości wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych. 

Jakie są funkcje upadłości konsumenckiej?

Dominującą funkcją upadłości konsumenckiej jest funkcja oddłużeniowa. Postępowanie to może być prowadzone nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku. Zatem bez możliwości realizowania funkcji windykacyjnej i ochrony wierzycieli. Gdy dłużnik posiada majątek, upadłość służy równomiernemu zaspokojeniu wszystkich wierzycieli dłużnika. Jej zastosowanie jest następstwem wystąpienia stanu niewypłacalności dłużnika. 

Upadłość z jednej strony jest przedstawiana jako sankcja dla dłużnika, lecz z drugiej strony stanowi dla niego szansę na oddłużenie. Dochodzenie wierzytelności w drodze egzekucji jest efektywne, gdy majątek dłużnika jest wystarczający do zaspokojenia wszystkich dłużników. Jednakże w sytuacji niewypłacalności dłużnika, działania podejmowane indywidualnie przez niektórych wierzycieli, mogą wywołać negatywne konsekwencje dla pozostałych wierzycieli. Natomiast upadłość konsumencka umożliwia równomierne zaspokojenie roszczeń wszystkich wierzycieli. 

Kto może wnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

W myśl przepisów o upadłości konsumenckiej zdolność upadłościową mają osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Czyli takie, wobec których nie prowadzi się postępowania upadłościowego właściwego dla przedsiębiorców. Obecnie upadłość konsumencka może być ogłoszona wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej także wtedy, gdy osoby te były uprzednio przedsiębiorcami. Ponadto można ogłosić upadłość konsumencką osoby prowadzącej gospodarstwo rolne.

Kiedy nie można wnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Upadłości konsumenckiej nie mogą ogłosić osoby prawne (spółki, organizacje, fundacje). Również osoby, które prowadzą działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki. Z instytucji tej nie może skorzystać również:

1) dłużnik, będący akcjonariuszem lub komandytariuszem odpowiadającym także za długi spółki;

2) dłużnik, który nie jest niewypłacalny, tj. w sytuacji, gdy nie stracił zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych;

3) dłużnik, który w ciągu ostatnich 10 lat złożył już wniosek o upadłość i została ona ogłoszona. Część lub całość zobowiązań została umorzona

4) dłużnik, który w ciągu ostatnich 10 lat dokonał czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli. 

Upadłość konsumencka Wrocław

Zadbamy o Twoje sprawy. Upadłość konsumencka Wrocław - Zapraszamy do naszego biura znajdujemy się na Zwycięskiej 20A/301 we Wrocławiu.

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel:600838883

apl. radc. Aleksandra Lenartowicz