Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Śmierć wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – rozwiązania prawne chroniące interesy ekonomiczne i prawne przedsiębiorstwa spółki

25 sie 2022

Nawet jeżeli za życia dany przedsiębiorca wprowadził, prawnie i operacyjnie, do swojego przedsiębiorstwa jednego lub wszystkich znanych swoich spadkobierców, to nie jest pewne, czy po jego śmierci nie dojdzie między nimi do konfliktu. Brak skorzystania z mechanizmów prawnych i/lub umownych regulujących sytuację na wypadek śmierci wspólnika, może rodzić niepowetowane skutki dla całego przedsiębiorstwa. Może dojść nawet do załamania panujących stosunków, które zachwieją podstawą funkcjonowania podmiotu gospodarczego. W związku z powyższym, w interesie spółki leży uregulowanie sytuacji na wypadek śmierci jednego ze wspólników, tak by nie zachwiać kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

J. Podczaszy, „Śmierć wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – rozwiązania prawne chroniące interesy ekonomiczne i prawne przedsiębiorstwa spółki”, [w:] Transfery międzypokoleniowe. Zarządzanie różnorodnością, pod red. J. K. Solarz, E. Klamut, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XVIII, z. 9, cz. III, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa 2017, ISSN 1733-2486.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram